Photo of 1 bedroom flat to rent in High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36
2
£329pcm | £76pw
Over a month ago
  • flat
  • bedroom
1 bedroom flat to rent in High Street, Tywyn, Gwynedd, LL36
ych chi’n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi. Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.Yd Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar r
Dafydd Hardy - Caernarfon